ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

โครงการ ๑ อำเภอ ๑ วัด

เปิด[10] เมื่อ 19/08/19 อ่านต่อ

เข้าแถวเคารพธงชาติ

เปิด[7] เมื่อ 19/08/19 อ่านต่อ

อบรมปฏิบัติการการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่(ระดับภาค)

เปิด[5] เมื่อ 19/08/19 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

กิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เปิด[3] เมื่อ 19/08/19 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

เปิด[9] เมื่อ 19/08/19 อ่านต่อ

อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม

เปิด[16] เมื่อ 19/08/19 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

วันวิทยาศาตร์

เปิด[1] เมื่อ 19/08/19 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านมาบประชันจัดพิธีมอบทุนการศึกษา เด็กดีศรีกาชาด...

เปิด[7] เมื่อ 19/08/19 อ่านต่อ

การจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและเปิดป้ายอาคารหลังใหม่

เปิด[0] เมื่อ 19/08/19 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เปิด[4] เมื่อ 19/08/19 อ่านต่อ

โรงเรียนสีขาว

เปิด[4] เมื่อ 19/08/19 อ่านต่อ

รู้วิทย์ รักษ์ไทย อาเซียนก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เปิด[4] เมื่อ 18/08/19 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید