ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

การประชุมปฎิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบาย

เปิด[37] เมื่อ 13/09/18 อ่านต่อ

นิทรรศการการบริหารจัดการขยะ ภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)

เปิด[43] เมื่อ 15/08/18 อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เปิด[48] เมื่อ 14/08/18 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เปิด[84] เมื่อ 22/07/18 อ่านต่อ

วันรำลึกการก่อตั้งโรงเรีึยนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง)...

เปิด[210] เมื่อ 28/02/18 อ่านต่อ

วันแม่แห่งชาติ 2560

เปิด[442] เมื่อ 11/08/17 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

โครงการพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เปิด[50] เมื่อ 18/07/18 อ่านต่อ

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.

เปิด[49] เมื่อ 18/07/18 อ่านต่อ

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561

เปิด[72] เมื่อ 27/06/18 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

[โรงเรียนบ้านเขาบายศรี] กิจกรรมอบรมดับเพลิง จากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง...

เปิด[61] เมื่อ 03/07/18 อ่านต่อ

[โรงเรียนบ้านเขาบายศรี] กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561

เปิด[62] เมื่อ 03/07/18 อ่านต่อ

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2561

เปิด[50] เมื่อ 28/06/18 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید