ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

นายวืชัย พวงภาคีศิริ และคณะ ออกตรวจราชการเพื่อติดตามช่วยเหลือโรงเรียนที่ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา

เปิด[59] เมื่อ 13/03/18 อ่านต่อ

พิธีทำบุญเปิดใช้อาคารอเนกประสงค์ "อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี...

เปิด[44] เมื่อ 08/03/18 อ่านต่อ

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถุมศึกษาปีที่...

เปิด[78] เมื่อ 02/03/18 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

วันรำลึกการก่อตั้งโรงเรีึยนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง)...

เปิด[49] เมื่อ 28/02/18 อ่านต่อ

วันแม่แห่งชาติ 2560

เปิด[276] เมื่อ 11/08/17 อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมภายในสถานศึกษา

เปิด[265] เมื่อ 10/08/17 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

เปิด[19] เมื่อ 11/03/18 อ่านต่อ

เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ป.4-ป.5 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

เปิด[40] เมื่อ 05/03/18 อ่านต่อ

การเลือกตั้งเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา2561

เปิด[44] เมื่อ 28/02/18 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

[โรงเรียนบ้านเขาบายศรี] กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

เปิด[41] เมื่อ 28/02/18 อ่านต่อ

วันครู ประจำปี 2561

เปิด[132] เมื่อ 21/01/18 อ่านต่อ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียนบ้านอำเภอ

เปิด[79] เมื่อ 14/01/18 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید