เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน...

เปิด[10] เมื่อ 21/01/20 อ่านต่อ

งานวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี พ.ศ๒๕๖๓

เปิด[220] เมื่อ 17/01/20 อ่านต่อ

ประชุมพุธเช้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เปิด[19] เมื่อ 15/01/20 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

กิจกรรมค่ายศิลปะ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

เปิด[3] เมื่อ 19/01/20 อ่านต่อ

วันครู 2563 โรงเรียนบ้านหนองปรือ

เปิด[9] เมื่อ 19/01/20 อ่านต่อ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์

เปิด[27] เมื่อ 14/01/20 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

วันครู ประจำปี 2563

เปิด[4] เมื่อ 21/01/20 อ่านต่อ

กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2563

เปิด[58] เมื่อ 17/01/20 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านทุ่งคาร่วมพิธีวันครู

เปิด[12] เมื่อ 17/01/20 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เปิด[15] เมื่อ 17/01/20 อ่านต่อ

กีฬาวันครู ปี พ.ศ.๒๕๖๓

เปิด[6] เมื่อ 17/01/20 อ่านต่อ

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เปิด[7] เมื่อ 17/01/20 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید