ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

เปิดบ้านวิชาการ

เปิด[90] เมื่อ 14/02/19 อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เปิด[141] เมื่อ 08/02/19 อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET...

เปิด[126] เมื่อ 20/01/19 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เปิด[350] เมื่อ 22/07/18 อ่านต่อ

วันรำลึกการก่อตั้งโรงเรีึยนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง)...

เปิด[381] เมื่อ 28/02/18 อ่านต่อ

วันแม่แห่งชาติ 2560

เปิด[635] เมื่อ 11/08/17 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียน บางละมุง...

เปิด[48] เมื่อ 20/02/19 อ่านต่อ

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่...

เปิด[19] เมื่อ 20/02/19 อ่านต่อ

การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่...

เปิด[33] เมื่อ 11/02/19 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

โรงเรียนจุกเสม็ด จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561

เปิด[11] เมื่อ 13/03/19 อ่านต่อ

[โรงเรียนบ้านเขาบายศรี] กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี Day Camp

เปิด[14] เมื่อ 02/03/19 อ่านต่อ

โรงเรียนวัดหนองจับเต่าจัดกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปี 2561

เปิด[18] เมื่อ 24/02/19 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید