เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

เปิด[12] เมื่อ 14/09/20 อ่านต่อ

โครงการ อย.น้อยบ้านหนองปรือ

เปิด[11] เมื่อ 11/09/20 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ : รับนิเทศติดตามวิทยาการคำนวณ

เปิด[16] เมื่อ 05/09/20 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ : สัปดาห์วิทยาศาสตร์2563

เปิด[12] เมื่อ 05/09/20 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ : วันแม่ 2563

เปิด[26] เมื่อ 02/09/20 อ่านต่อ

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

เปิด[29] เมื่อ 01/09/20 อ่านต่อ

กิจกรรมกำจัดเหา

เปิด[27] เมื่อ 01/09/20 อ่านต่อ

ปั่นแรง ปั้นใจ ให้น้อง ปีที่ ๑๑

เปิด[21] เมื่อ 27/08/20 อ่านต่อ

ส่งเสริมสุขภาพกินยาเสริมธาตุเหล็ก

เปิด[27] เมื่อ 27/08/20 อ่านต่อ

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การจัดการศึกษาทางไกล...

เปิด[45] เมื่อ 26/08/20 อ่านต่อ

การตรวจสุขภาพในช่องปาก

เปิด[31] เมื่อ 26/08/20 อ่านต่อ

มอบทุนการศึกษา

เปิด[33] เมื่อ 26/08/20 อ่านต่อ

ทั้งหมด 249 ข่าว : 21 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید