เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

รับมอบอุปกรณ์การเรียน และชุดเพื่อป้องกันโรคโควิด-19

เปิด[2] เมื่อ 10/07/20 อ่านต่อ

ภาพการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในรูปแบบของโรงเรียนวัดหนองคล้า

เปิด[2] เมื่อ 10/07/20 อ่านต่อ

รับมอบอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

เปิด[3] เมื่อ 09/07/20 อ่านต่อ

โครงการการจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้

เปิด[4] เมื่อ 08/07/20 อ่านต่อ

เปิดเรียนวันแรก โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)

เปิด[8] เมื่อ 01/07/20 อ่านต่อ

การติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[30] เมื่อ 09/06/20 อ่านต่อ

มอบเงินอุดหนุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[33] เมื่อ 04/06/20 อ่านต่อ

ต้อนรับ ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ออกตรวจเยี่ยม...

เปิด[35] เมื่อ 01/06/20 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[47] เมื่อ 01/06/20 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[42] เมื่อ 01/06/20 อ่านต่อ

การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/2563

เปิด[35] เมื่อ 01/06/20 อ่านต่อ

รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[29] เมื่อ 30/05/20 อ่านต่อ

ทั้งหมด 208 ข่าว : 18 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید