ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

โครงการพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เปิด[96] เมื่อ 18/07/18 อ่านต่อ

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.

เปิด[99] เมื่อ 18/07/18 อ่านต่อ

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561

เปิด[104] เมื่อ 27/06/18 อ่านต่อ

สัมมนา “EEC2 ” Empowering Ecosystem Connectum และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)...

เปิด[256] เมื่อ 23/04/18 อ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศ 60

เปิด[155] เมื่อ 01/04/18 อ่านต่อ

โครงการอบรมคุณธรรม ในส่วนวิถีพุทธโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

เปิด[147] เมื่อ 31/03/18 อ่านต่อ

พิธีเปิดอาคารเรียนอนุบาล

เปิด[126] เมื่อ 28/03/18 อ่านต่อ

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

เปิด[150] เมื่อ 11/03/18 อ่านต่อ

เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ป.4-ป.5 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

เปิด[170] เมื่อ 05/03/18 อ่านต่อ

การเลือกตั้งเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา2561

เปิด[168] เมื่อ 28/02/18 อ่านต่อ

การประเมินผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข...

เปิด[223] เมื่อ 16/02/18 อ่านต่อ

เปิด[145] เมื่อ 15/02/18 อ่านต่อ

ทั้งหมด 324 ข่าว : 27 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید