เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

เปิดเทอมวันแรกกับการเรียนการสอนแบบ New Normal

เปิด[7] เมื่อ 03/07/20 อ่านต่อ

การเปิดภาคเรียนวันแรก และการเรียนการสอน แบบ NEW NORMAL โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า

เปิด[10] เมื่อ 03/07/20 อ่านต่อ

เปิดเทอมวันแรกกับการเรียนการสอนแบบ New Normal

เปิด[9] เมื่อ 02/07/20 อ่านต่อ

การเปิดเรียน​ ภาคเรียนที่​ 1​/2563​ โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง)​

เปิด[13] เมื่อ 01/07/20 อ่านต่อ

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

เปิด[9] เมื่อ 01/07/20 อ่านต่อ

การจัดการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า ครั้งที่...

เปิด[10] เมื่อ 30/06/20 อ่านต่อ

โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย(โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล)ขอขอบคุณเทศบาลตำบลหนองปลาไหล...

เปิด[11] เมื่อ 27/06/20 อ่านต่อ

มอบตัวนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่...

เปิด[10] เมื่อ 27/06/20 อ่านต่อ

การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เปิด[9] เมื่อ 27/06/20 อ่านต่อ

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน

เปิด[13] เมื่อ 24/06/20 อ่านต่อ

การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการสื่่อสารทางไกล (DLTV)

เปิด[12] เมื่อ 22/06/20 อ่านต่อ

จัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น อ.3 –ป.6

เปิด[10] เมื่อ 21/06/20 อ่านต่อ

ทั้งหมด 575 ข่าว : 48 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید