ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

โครงการ การส่งเสริมสุขภาพในช่องปากเด็กปฐมวัย

เปิด[7] เมื่อ 23/09/17 อ่านต่อ

การจัดอบรมรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE

เปิด[5] เมื่อ 23/09/17 อ่านต่อ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริต( โรงเรียนวัดม่วงหวาน)

เปิด[6] เมื่อ 23/09/17 อ่านต่อ

พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

เปิด[2] เมื่อ 22/09/17 อ่านต่อ

Top Zero Waste School

เปิด[16] เมื่อ 20/09/17 อ่านต่อ

โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

เปิด[16] เมื่อ 20/09/17 อ่านต่อ

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

เปิด[19] เมื่อ 19/09/17 อ่านต่อ

งานเกษียณอายุราชการ สพป.ชลบุรี เขต 3

เปิด[20] เมื่อ 19/09/17 อ่านต่อ

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่...

เปิด[20] เมื่อ 18/09/17 อ่านต่อ

ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็ง ปากมดลูกนักเรียน

เปิด[28] เมื่อ 16/09/17 อ่านต่อ

การประเมินผลการจัดกิจกรรมเรียนการสอน ห้องเรียน I Classroom บูรณาการ STEM ศึกษา

เปิด[33] เมื่อ 14/09/17 อ่านต่อ

ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนร่วมงานเเนะแนว และลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เปิด[26] เมื่อ 13/09/17 อ่านต่อ

ทั้งหมด 266 ข่าว : 23 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید