ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียน บางละมุง...

เปิด[48] เมื่อ 20/02/19 อ่านต่อ

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่...

เปิด[19] เมื่อ 20/02/19 อ่านต่อ

การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่...

เปิด[33] เมื่อ 11/02/19 อ่านต่อ

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงการ...โรงเรียนหัวเเข็ง

เปิด[23] เมื่อ 11/02/19 อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษา (O-Net)

เปิด[45] เมื่อ 22/01/19 อ่านต่อ

รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น

เปิด[42] เมื่อ 14/01/19 อ่านต่อ

นิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT)

เปิด[46] เมื่อ 10/01/19 อ่านต่อ

งานพิธี ๕ ศาสนา ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

เปิด[48] เมื่อ 11/12/18 อ่านต่อ

Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

เปิด[65] เมื่อ 11/12/18 อ่านต่อ

สอบธรรมะศึกษา ชั้นตรี - โท - เอก ประจำปี พ.ศ. 2561

เปิด[58] เมื่อ 04/12/18 อ่านต่อ

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 3

เปิด[69] เมื่อ 23/11/18 อ่านต่อ

“250 ปี ตามรอยกองเรือ ยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เปิด[77] เมื่อ 22/11/18 อ่านต่อ

ทั้งหมด 337 ข่าว : 29 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید