ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

วันวิทยาศาตร์

เปิด[1] เมื่อ 19/08/19 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านมาบประชันจัดพิธีมอบทุนการศึกษา เด็กดีศรีกาชาด...

เปิด[7] เมื่อ 19/08/19 อ่านต่อ

การจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและเปิดป้ายอาคารหลังใหม่

เปิด[0] เมื่อ 19/08/19 อ่านต่อ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

เปิด[4] เมื่อ 19/08/19 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านทุ่งคา นำนักเรียนทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ...

เปิด[6] เมื่อ 17/08/19 อ่านต่อ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ จังหวัดสระบุรี

เปิด[6] เมื่อ 16/08/19 อ่านต่อ

“18 สิงหา วิทยาศาสตร์และอาเซียนร่วมใจ พัฒนา สุทธาวาสก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0”

เปิด[12] เมื่อ 16/08/19 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต...

เปิด[6] เมื่อ 16/08/19 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านมาบประชันต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี...

เปิด[6] เมื่อ 16/08/19 อ่านต่อ

กิจกรรมวันแม่

เปิด[5] เมื่อ 15/08/19 อ่านต่อ

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

เปิด[10] เมื่อ 14/08/19 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านทุ่งคารับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

เปิด[12] เมื่อ 14/08/19 อ่านต่อ

ทั้งหมด 409 ข่าว : 35 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید