เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

การจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ของโรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า

เปิด[1] เมื่อ 11/12/19 อ่านต่อ

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

เปิด[6] เมื่อ 10/12/19 อ่านต่อ

บรรพชาสามเณร งานพิธี 5 ศาสนา

เปิด[1] เมื่อ 10/12/19 อ่านต่อ

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

เปิด[2] เมื่อ 10/12/19 อ่านต่อ

เข้าบรรพชาสามเณร งานพิธี ๕ ศาสนา ปราสาทสัจธรรม พัทยา

เปิด[1] เมื่อ 09/12/19 อ่านต่อ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์เครือข่ายควนโดน

เปิด[0] เมื่อ 09/12/19 อ่านต่อ

พิธีทำบุญ 5 ศาสนา

เปิด[3] เมื่อ 09/12/19 อ่านต่อ

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์

เปิด[15] เมื่อ 07/12/19 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เปิด[2] เมื่อ 07/12/19 อ่านต่อ

กิจกรรมวันพ่อ

เปิด[9] เมื่อ 06/12/19 อ่านต่อ

กิจกรรมวันพ่อ

เปิด[6] เมื่อ 06/12/19 อ่านต่อ

กิจกรรมวันพ่อ

เปิด[2] เมื่อ 06/12/19 อ่านต่อ

ทั้งหมด 461 ข่าว : 39 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید