เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

รับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป.นครราชสีมา เขต ๔

เปิด[13] เมื่อ 10/09/20 อ่านต่อ

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ได้รับการสนับสนุนจากทีมงาน EAST ZONE ในการสร้างสนาม BBL

เปิด[26] เมื่อ 31/08/20 อ่านต่อ

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม

เปิด[23] เมื่อ 31/08/20 อ่านต่อ

การนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การจัดการสึกษษทางไกลและสุขภาวะผู้เรียน

เปิด[45] เมื่อ 29/08/20 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถว...

เปิด[41] เมื่อ 24/08/20 อ่านต่อ

โครงการรักวินัยจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

เปิด[37] เมื่อ 24/08/20 อ่านต่อ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เปิด[23] เมื่อ 24/08/20 อ่านต่อ

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐...

เปิด[40] เมื่อ 24/08/20 อ่านต่อ

กิจกรรม English Integrated Learning ASEAN

เปิด[39] เมื่อ 20/08/20 อ่านต่อ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เปิด[42] เมื่อ 20/08/20 อ่านต่อ

การอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา - โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย

เปิด[45] เมื่อ 19/08/20 อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสานศึกษา

เปิด[25] เมื่อ 19/08/20 อ่านต่อ

ทั้งหมด 618 ข่าว : 52 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید