ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

ปัจฉิมนิเทศ 60

เปิด[33] เมื่อ 01/04/18 อ่านต่อ

โครงการอบรมคุณธรรม ในส่วนวิถีพุทธโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

เปิด[36] เมื่อ 31/03/18 อ่านต่อ

พิธีเปิดอาคารเรียนอนุบาล

เปิด[44] เมื่อ 28/03/18 อ่านต่อ

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

เปิด[67] เมื่อ 11/03/18 อ่านต่อ

เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ป.4-ป.5 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

เปิด[110] เมื่อ 05/03/18 อ่านต่อ

การเลือกตั้งเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา2561

เปิด[101] เมื่อ 28/02/18 อ่านต่อ

การประเมินผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข...

เปิด[139] เมื่อ 16/02/18 อ่านต่อ

เปิด[78] เมื่อ 15/02/18 อ่านต่อ

เข้าร่วมโครงการ

เปิด[89] เมื่อ 14/02/18 อ่านต่อ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดช่างเหล็ก

เปิด[83] เมื่อ 09/02/18 อ่านต่อ

สอบ O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี...

เปิด[121] เมื่อ 05/02/18 อ่านต่อ

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

เปิด[104] เมื่อ 28/01/18 อ่านต่อ

ทั้งหมด 319 ข่าว : 27 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید