ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

บริษัท บางกอกสปอร์ตแวร์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนการศึกษา

เปิด[7] เมื่อ 20/07/17 อ่านต่อ

รับการตรวจรักษาฟันจากโรงพยาบาลบางละมุง

เปิด[11] เมื่อ 19/07/17 อ่านต่อ

กิจกรรมอบรม สร้างทักษะ สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างคุณค่าของชีวิต

เปิด[9] เมื่อ 18/07/17 อ่านต่อ

มีภูมิ มีทักษะ เพื่อชีวิตที่มีค่า

เปิด[5] เมื่อ 18/07/17 อ่านต่อ

กิจกรรมตรวจค้น/ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน

เปิด[17] เมื่อ 17/07/17 อ่านต่อ

การอบรมโครงการพัฒนาวัยรุ่นเชิงบวกในการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

เปิด[16] เมื่อ 16/07/17 อ่านต่อ

การอบรมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา

เปิด[15] เมื่อ 16/07/17 อ่านต่อ

ปลุูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

เปิด[10] เมื่อ 16/07/17 อ่านต่อ

โครงการแกนนำนักเรียนเครือข่ายเด็กหนองปรือโตไปฟันไม่ผุ

เปิด[10] เมื่อ 14/07/17 อ่านต่อ

กิจกรรมต้นกล้าครอบครัวเพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาการค้าประเวณี (รุ่น2)

เปิด[10] เมื่อ 14/07/17 อ่านต่อ

การตรวจสอบภายในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เปิด[21] เมื่อ 14/07/17 อ่านต่อ

สร้างภูมิคุ้มกัน

เปิด[13] เมื่อ 14/07/17 อ่านต่อ

ทั้งหมด 192 ข่าว : 16 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ผู้ดูแล Website : ปิ่นเพชร แช่มช้อย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید