เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

เปิดเทอมวันแรกกับการเรียนการสอนแบบ New Normal

เปิด[9] เมื่อ 02/07/20 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านอำเภอเปิดเทอมวันเเรกกับการเรียนการสอนแบบ new normal

เปิด[9] เมื่อ 02/07/20 อ่านต่อ

ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[29] เมื่อ 02/06/20 อ่านต่อ

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV)

เปิด[30] เมื่อ 02/06/20 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[32] เมื่อ 01/06/20 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[26] เมื่อ 01/06/20 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านอำเภอ มอบทุนนักเรียนเสมอภาค

เปิด[27] เมื่อ 30/05/20 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[48] เมื่อ 29/05/20 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[47] เมื่อ 28/05/20 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[69] เมื่อ 28/05/20 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านอำเภอรับการนิเทศ ติดตาม เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล

เปิด[38] เมื่อ 26/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[30] เมื่อ 25/05/20 อ่านต่อ

ทั้งหมด 315 ข่าว : 27 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید