ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

วันครู ประจำปี 2561

เปิด[71] เมื่อ 21/01/18 อ่านต่อ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียนบ้านอำเภอ

เปิด[44] เมื่อ 14/01/18 อ่านต่อ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนบ้านเขาบายศรี

เปิด[38] เมื่อ 14/12/17 อ่านต่อ

สโมสรโรตารีส่งมอบห้องสุขาอนุบาล ให้โรงเรียนบ้านอำเภอ สัตหีบ ชลบุรี

เปิด[73] เมื่อ 28/11/17 อ่านต่อ

การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เปิด[154] เมื่อ 18/11/17 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านอำเภอ รับตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน

เปิด[268] เมื่อ 22/09/17 อ่านต่อ

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนบ้านเขาบายศรี

เปิด[175] เมื่อ 22/09/17 อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปิด[178] เมื่อ 31/08/17 อ่านต่อ

ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ (ท้องฟ้าจำลอง) จังหวัด ชลบุรี และป่าชายเลน

เปิด[225] เมื่อ 24/08/17 อ่านต่อ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

เปิด[149] เมื่อ 24/08/17 อ่านต่อ

วันแม่แห่งชาติ

เปิด[94] เมื่อ 15/08/17 อ่านต่อ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านเขาบายศรี

เปิด[158] เมื่อ 12/08/17 อ่านต่อ

ทั้งหมด 179 ข่าว : 15 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید