เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562

เปิด[28] เมื่อ 08/03/20 อ่านต่อ

ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านขลอด

เปิด[28] เมื่อ 08/03/20 อ่านต่อ

ชีจรรย์เกมส์ ต้านยาเสพติด พิชิตอบายมุข ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562

เปิด[39] เมื่อ 27/02/20 อ่านต่อ

เข้าค่ายลูกเสือสำรอง

เปิด[29] เมื่อ 27/02/20 อ่านต่อ

การบรรยายการป้องกันโรคอุบัติใหม่ COVID-19 (โคโรน่าไวรัส)

เปิด[30] เมื่อ 26/02/20 อ่านต่อ

ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ

เปิด[26] เมื่อ 25/02/20 อ่านต่อ

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

เปิด[33] เมื่อ 21/02/20 อ่านต่อ

โรงเรียนจุกเสม็ด จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562

เปิด[38] เมื่อ 08/02/20 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านอำเภอจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักเเรมลูกเสือ - เนตรนารี

เปิด[33] เมื่อ 08/02/20 อ่านต่อ

นักเรียนโรงเรียนบ้านอำเภอร่วม กิจกรรมรักษ์ทะเลเสน่ห์บ้านอำเภอ

เปิด[32] เมื่อ 03/02/20 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์จัดงานทำบุญขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 ประจำปี 2563

เปิด[43] เมื่อ 28/01/20 อ่านต่อ

นักเรียนโรงเรียนบ้านอำเภอเข้ารับทุนการศึกษา

เปิด[40] เมื่อ 23/01/20 อ่านต่อ

ทั้งหมด 296 ข่าว : 25 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید