เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

เกียรติยศทรงคุณค่า เทิดศรัทธาครูแผ่นดิน

เปิด[16] เมื่อ 10/09/20 อ่านต่อ

มอบปลอกแขนสภานักเรียน

เปิด[13] เมื่อ 10/09/20 อ่านต่อ

รับมอบหน้ากากอนามัย

เปิด[17] เมื่อ 10/09/20 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านอำเภอร่วมกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ

เปิด[45] เมื่อ 29/08/20 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านอำเภอ เข้าค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อ

เปิด[30] เมื่อ 29/08/20 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านอำเภอ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู

เปิด[40] เมื่อ 29/08/20 อ่านต่อ

เกียรติยศทรงคุณค่า เทิดศรัทธาครูแผ่นดิน

เปิด[42] เมื่อ 29/08/20 อ่านต่อ

อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์เเละการป้องกันการท้องในวัยเรียน

เปิด[30] เมื่อ 29/08/20 อ่านต่อ

การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล

เปิด[39] เมื่อ 27/08/20 อ่านต่อ

กำจัดเหานักเรียน โรงเรียนบ้านขลอด

เปิด[35] เมื่อ 26/08/20 อ่านต่อ

โอวัลตินรถโรงเรียน

เปิด[27] เมื่อ 26/08/20 อ่านต่อ

วันวิทยาศาสตร์

เปิด[36] เมื่อ 25/08/20 อ่านต่อ

ทั้งหมด 350 ข่าว : 30 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید