ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

คัดกรองธารัสซีเมีย

เปิด[8] เมื่อ 19/07/17 อ่านต่อ

เกล็ดแก้วร่วมโครงการจิตอาสาพี่สอนน้อง

เปิด[8] เมื่อ 18/07/17 อ่านต่อ

ปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ

เปิด[17] เมื่อ 14/07/17 อ่านต่อ

“ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ”

เปิด[17] เมื่อ 14/07/17 อ่านต่อ

พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ...

เปิด[18] เมื่อ 14/07/17 อ่านต่อ

ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

เปิด[10] เมื่อ 14/07/17 อ่านต่อ

ทอดผ้าป่าขยะ

เปิด[12] เมื่อ 13/07/17 อ่านต่อ

วันสำคัญทางพระพระพุทธศาสนา แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

เปิด[15] เมื่อ 11/07/17 อ่านต่อ

โครงการคนดีมีน้ำใจอำเภอสัตหีบ ประจำปี 2560

เปิด[15] เมื่อ 11/07/17 อ่านต่อ

ทัศนศึกษา

เปิด[16] เมื่อ 10/07/17 อ่านต่อ

แห่เทียนพรรษา

เปิด[15] เมื่อ 10/07/17 อ่านต่อ

คนดีมีน้ำใจ อำเภอสัตหีบ

เปิด[12] เมื่อ 07/07/17 อ่านต่อ

ทั้งหมด 154 ข่าว : 13 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ผู้ดูแล Website : ปิ่นเพชร แช่มช้อย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید