ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

โรงเรียนบ้านอำเภอ รับตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน

เปิด[165] เมื่อ 22/09/17 อ่านต่อ

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนบ้านเขาบายศรี

เปิด[95] เมื่อ 22/09/17 อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปิด[115] เมื่อ 31/08/17 อ่านต่อ

ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ (ท้องฟ้าจำลอง) จังหวัด ชลบุรี และป่าชายเลน

เปิด[137] เมื่อ 24/08/17 อ่านต่อ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

เปิด[99] เมื่อ 24/08/17 อ่านต่อ

วันแม่แห่งชาติ

เปิด[37] เมื่อ 15/08/17 อ่านต่อ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านเขาบายศรี

เปิด[86] เมื่อ 12/08/17 อ่านต่อ

อบรมเชิงปฎิบัติการ “ การบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาผู้เรียน...

เปิด[40] เมื่อ 08/08/17 อ่านต่อ

อบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา

เปิด[55] เมื่อ 08/08/17 อ่านต่อ

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวัดนาจอมเทียน

เปิด[79] เมื่อ 06/08/17 อ่านต่อ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เปิด[41] เมื่อ 28/07/17 อ่านต่อ

เข้ารับโล่โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

เปิด[36] เมื่อ 27/07/17 อ่านต่อ

ทั้งหมด 174 ข่าว : 15 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید