ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ข่าวกิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปี พ.ศ.2561

เปิด[46] เมื่อ 02/05/18 อ่านต่อ

การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา

เปิด[179] เมื่อ 22/03/18 อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา...

เปิด[124] เมื่อ 21/03/18 อ่านต่อ

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

เปิด[100] เมื่อ 21/03/18 อ่านต่อ

พิธีทำบุญเปิดใช้อาคารเรียนและเบิกเนตรพระประจำโรงเรียนวัดโป่ง

เปิด[71] เมื่อ 21/03/18 อ่านต่อ

อบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียนบางละมุง ๑ สพป.ชลบุรี เขต ๓

เปิด[75] เมื่อ 19/03/18 อ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาล, ป.๖ และ ม.๓ ร.ร.บ้านสุรศักดิ์

เปิด[72] เมื่อ 19/03/18 อ่านต่อ

นายวืชัย พวงภาคีศิริ และคณะ ออกตรวจราชการเพื่อติดตามช่วยเหลือโรงเรียนที่ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา

เปิด[132] เมื่อ 13/03/18 อ่านต่อ

พิธีทำบุญเปิดใช้อาคารอเนกประสงค์ "อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี...

เปิด[117] เมื่อ 08/03/18 อ่านต่อ

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถุมศึกษาปีที่...

เปิด[135] เมื่อ 02/03/18 อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย...

เปิด[132] เมื่อ 28/02/18 อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เปิด[108] เมื่อ 28/02/18 อ่านต่อ

ทั้งหมด 282 ข่าว : 24 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید