ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ข่าวกิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

เปิดบ้านวิชาการ

เปิด[90] เมื่อ 14/02/19 อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เปิด[141] เมื่อ 08/02/19 อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET...

เปิด[126] เมื่อ 20/01/19 อ่านต่อ

งานวันครู สพป.ชลบุรี เขต ๓ ครั้งที่ ๖๓

เปิด[208] เมื่อ 16/01/19 อ่านต่อ

การประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน...

เปิด[80] เมื่อ 13/01/19 อ่านต่อ

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๖๒

เปิด[76] เมื่อ 09/01/19 อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต ๓

เปิด[41] เมื่อ 04/01/19 อ่านต่อ

คณะกรรมการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 1

เปิด[68] เมื่อ 20/12/18 อ่านต่อ

พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ ร.ร.บ้านนาวัง

เปิด[92] เมื่อ 14/12/18 อ่านต่อ

การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา

เปิด[86] เมื่อ 12/12/18 อ่านต่อ

การประชุมปฎิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบาย

เปิด[227] เมื่อ 13/09/18 อ่านต่อ

นิทรรศการการบริหารจัดการขยะ ภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)

เปิด[190] เมื่อ 15/08/18 อ่านต่อ

ทั้งหมด 297 ข่าว : 25 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید