เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

เปิด[0] เมื่อ 13/12/19 อ่านต่อ

ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

เปิด[28] เมื่อ 09/12/19 อ่านต่อ

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

เปิด[45] เมื่อ 05/12/19 อ่านต่อ

เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

เปิด[16] เมื่อ 02/12/19 อ่านต่อ

ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน)

เปิด[75] เมื่อ 29/11/19 อ่านต่อ

ประชุมการนำเสนอแผนการยกระดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)

เปิด[14] เมื่อ 29/11/19 อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา

เปิด[35] เมื่อ 28/11/19 อ่านต่อ

ประชุมพุธเช้า ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

เปิด[27] เมื่อ 27/11/19 อ่านต่อ

ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร ผ้าไตร และถวายสังฆทาน

เปิด[62] เมื่อ 26/11/19 อ่านต่อ

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เปิด[54] เมื่อ 26/11/19 อ่านต่อ

โมเดลการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

เปิด[20] เมื่อ 25/11/19 อ่านต่อ

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิหนึ่งแปดหนึ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล

เปิด[10] เมื่อ 25/11/19 อ่านต่อ

ทั้งหมด 399 ข่าว : 34 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید