ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ข่าวกิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

การประชุมปฎิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบาย

เปิด[144] เมื่อ 13/09/18 อ่านต่อ

นิทรรศการการบริหารจัดการขยะ ภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)

เปิด[120] เมื่อ 15/08/18 อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เปิด[110] เมื่อ 14/08/18 อ่านต่อ

ผอ.วิชัย รับมอบอาคารเรียน รร.วัดบ้านนา จากท่านวิทยา คุณปลื้ม

เปิด[133] เมื่อ 03/07/18 อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปี พ.ศ.2561

เปิด[217] เมื่อ 02/05/18 อ่านต่อ

การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา

เปิด[284] เมื่อ 22/03/18 อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา...

เปิด[256] เมื่อ 21/03/18 อ่านต่อ

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

เปิด[309] เมื่อ 21/03/18 อ่านต่อ

พิธีทำบุญเปิดใช้อาคารเรียนและเบิกเนตรพระประจำโรงเรียนวัดโป่ง

เปิด[153] เมื่อ 21/03/18 อ่านต่อ

อบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียนบางละมุง ๑ สพป.ชลบุรี เขต ๓

เปิด[151] เมื่อ 19/03/18 อ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาล, ป.๖ และ ม.๓ ร.ร.บ้านสุรศักดิ์

เปิด[125] เมื่อ 19/03/18 อ่านต่อ

นายวืชัย พวงภาคีศิริ และคณะ ออกตรวจราชการเพื่อติดตามช่วยเหลือโรงเรียนที่ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา

เปิด[210] เมื่อ 13/03/18 อ่านต่อ

ทั้งหมด 287 ข่าว : 24 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید