ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านไฟไห้ม

เปิด[22] เมื่อ 14/10/19 อ่านต่อ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลแก่พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

เปิด[50] เมื่อ 14/10/19 อ่านต่อ

ช่วยเหลือเด็กยากจนโรงเรียนบ้านเขาตะแบก

เปิด[17] เมื่อ 11/10/19 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกจัดกิจกรรมสร้างอาชีพ (ตลาดนัดนักเรียน)

เปิด[25] เมื่อ 09/10/19 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ : เกษียณวารอนุบาลบ้านบางพระ

เปิด[44] เมื่อ 23/09/19 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ : งานเกษียณกลุ่มศรีราชา 5

เปิด[41] เมื่อ 23/09/19 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

กีฬากลุ่มบางละมุง 4

เปิด[44] เมื่อ 11/10/19 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านมาบประชัน : จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน

เปิด[19] เมื่อ 11/10/19 อ่านต่อ

กิจกรรมจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม

เปิด[12] เมื่อ 11/10/19 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

โรงเรียนบ้านอำเภอได้ประชุมครูโดยมีท่าน ดร.วันชัย บุญทอง...

เปิด[12] เมื่อ 12/10/19 อ่านต่อ

โรงเรียนจุกเสม็ดจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน

เปิด[12] เมื่อ 11/10/19 อ่านต่อ

โรงเรียนวัดหนองจับเต่าได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย

เปิด[69] เมื่อ 14/09/19 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید