เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

การนิเทศออนไลน์ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล

เปิด[26] เมื่อ 25/01/21 อ่านต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เปิด[12] เมื่อ 25/01/21 อ่านต่อ

การนิเทศออนไลน์ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล

เปิด[19] เมื่อ 25/01/21 อ่านต่อ

เข้าแถวเคารพธงชาติ

เปิด[13] เมื่อ 25/01/21 อ่านต่อ

การประชุมชี้แจงการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เปิด[30] เมื่อ 20/01/21 อ่านต่อ

รับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เปิด[9] เมื่อ 20/01/21 อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เปิด[26] เมื่อ 19/01/21 อ่านต่อ

ประชุมทางไกล ชี้แจงการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ...

เปิด[29] เมื่อ 19/01/21 อ่านต่อ

เข้าแถวเคารพธงชาติ

เปิด[39] เมื่อ 18/01/21 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

การประชุมสรุปรายงานการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เปิด[0] เมื่อ 28/01/21 อ่านต่อ

สรุปรายงานนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เปิด[0] เมื่อ 28/01/21 อ่านต่อ

การประชุมนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล

เปิด[7] เมื่อ 27/01/21 อ่านต่อ

การประชุมนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล

เปิด[5] เมื่อ 27/01/21 อ่านต่อ

การประชุมนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล วันที่ 26 มกราคม 2564

เปิด[5] เมื่อ 27/01/21 อ่านต่อ

นิเทศออนไลน์ ติดตาม โรงเรียนวัดอัมพวัน

เปิด[6] เมื่อ 26/01/21 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล

เปิด[0] เมื่อ 28/01/21 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกล

เปิด[5] เมื่อ 27/01/21 อ่านต่อ

การประชุมนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล

เปิด[5] เมื่อ 27/01/21 อ่านต่อ

ประชุมการสรุปรายงานนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เปิด[4] เมื่อ 27/01/21 อ่านต่อ

ประชุมสรุปนิเทศการสอน Online

เปิด[5] เมื่อ 26/01/21 อ่านต่อ

ประชุมโรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

เปิด[5] เมื่อ 25/01/21 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

การประชุมนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล

เปิด[4] เมื่อ 27/01/21 อ่านต่อ

การประชุมนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล

เปิด[4] เมื่อ 27/01/21 อ่านต่อ

การนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดใหม่...

เปิด[4] เมื่อ 26/01/21 อ่านต่อ

นิเทศ กำกับ ติดตาม การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การเเพร่ระบาดใหม่ของไวรัสโคโรน่า...

เปิด[7] เมื่อ 26/01/21 อ่านต่อ

การประชุมนิเทศออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

เปิด[21] เมื่อ 26/01/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดเรียนการสอนทางไกล...

เปิด[4] เมื่อ 25/01/21 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید