เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ประชุม สรุปผลการนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อม ในการทดลองการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[117] เมื่อ 05/06/20 อ่านต่อ

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

เปิด[11] เมื่อ 03/06/20 อ่านต่อ

การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อการเผยแพร่สื่อ Akorm On Leam

เปิด[72] เมื่อ 02/06/20 อ่านต่อ

การซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวทางปฏิบัติการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์...

เปิด[122] เมื่อ 01/06/20 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[68] เมื่อ 29/05/20 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[117] เมื่อ 29/05/20 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[65] เมื่อ 29/05/20 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[58] เมื่อ 29/05/20 อ่านต่อ

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[61] เมื่อ 28/05/20 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

มอบเงินอุดหนุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[3] เมื่อ 04/06/20 อ่านต่อ

ต้อนรับ ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ออกตรวจเยี่ยม...

เปิด[5] เมื่อ 01/06/20 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[10] เมื่อ 01/06/20 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[12] เมื่อ 01/06/20 อ่านต่อ

การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/2563

เปิด[6] เมื่อ 01/06/20 อ่านต่อ

รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[9] เมื่อ 30/05/20 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

เปิด[11] เมื่อ 05/06/20 อ่านต่อ

การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563

เปิด[4] เมื่อ 04/06/20 อ่านต่อ

การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สัปดาห์ที่ 2

เปิด[8] เมื่อ 04/06/20 อ่านต่อ

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์รับการประเมินเตรียมความพร้อมการเรียนทางไกล (DLTV)

เปิด[4] เมื่อ 02/06/20 อ่านต่อ

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเรียนการสอนทางไกล (DLTV) โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า

เปิด[5] เมื่อ 01/06/20 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[7] เมื่อ 01/06/20 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[3] เมื่อ 02/06/20 อ่านต่อ

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV)

เปิด[6] เมื่อ 02/06/20 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[4] เมื่อ 01/06/20 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[4] เมื่อ 01/06/20 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านอำเภอ มอบทุนนักเรียนเสมอภาค

เปิด[3] เมื่อ 30/05/20 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[14] เมื่อ 29/05/20 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید