ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา...

เปิด[111] เมื่อ 06/09/17 อ่านต่อ

ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เปิดการประชุมกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3

เปิด[106] เมื่อ 30/08/17 อ่านต่อ

ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 ให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจน โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์

เปิด[75] เมื่อ 29/08/17 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

วันแม่แห่งชาติ 2560

เปิด[53] เมื่อ 11/08/17 อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมภายในสถานศึกษา

เปิด[46] เมื่อ 10/08/17 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านวังค้อจัดพีธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

เปิด[41] เมื่อ 26/07/17 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

โครงการ การส่งเสริมสุขภาพในช่องปากเด็กปฐมวัย

เปิด[7] เมื่อ 23/09/17 อ่านต่อ

การจัดอบรมรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE

เปิด[5] เมื่อ 23/09/17 อ่านต่อ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริต( โรงเรียนวัดม่วงหวาน)

เปิด[6] เมื่อ 23/09/17 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

โรงเรียนบ้านอำเภอ รับตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน

เปิด[4] เมื่อ 22/09/17 อ่านต่อ

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนบ้านเขาบายศรี

เปิด[7] เมื่อ 22/09/17 อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปิด[48] เมื่อ 31/08/17 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید