ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

การประชุมปฎิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบาย

เปิด[144] เมื่อ 13/09/18 อ่านต่อ

นิทรรศการการบริหารจัดการขยะ ภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)

เปิด[121] เมื่อ 15/08/18 อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เปิด[111] เมื่อ 14/08/18 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เปิด[165] เมื่อ 22/07/18 อ่านต่อ

วันรำลึกการก่อตั้งโรงเรีึยนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง)...

เปิด[250] เมื่อ 28/02/18 อ่านต่อ

วันแม่แห่งชาติ 2560

เปิด[527] เมื่อ 11/08/17 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

โครงการพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เปิด[96] เมื่อ 18/07/18 อ่านต่อ

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.

เปิด[99] เมื่อ 18/07/18 อ่านต่อ

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561

เปิด[105] เมื่อ 27/06/18 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

{โรงเรียนจุกเสม็ด} จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT ให้กับคณะครูภายในสถานศึกษา

เปิด[9] เมื่อ 13/11/18 อ่านต่อ

กิจกรรมวันสันติภาพสากล

เปิด[9] เมื่อ 12/11/18 อ่านต่อ

{โรงเรียนจุกเสม็ด} ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เปิด[13] เมื่อ 10/11/18 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید