ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

เปิด[53] เมื่อ 19/05/17 อ่านต่อ

ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน

เปิด[49] เมื่อ 18/05/17 อ่านต่อ

ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เปิด[45] เมื่อ 17/05/17 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

โรงเรียนบ้านเขาดิน กราบสักการะพระบรมศพ

เปิด[69] เมื่อ 05/05/17 อ่านต่อ

พิธีมอบเกียรติบัตร วันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2559

เปิด[115] เมื่อ 31/03/17 อ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านเขาดิน

เปิด[128] เมื่อ 30/03/17 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2560

เปิด[11] เมื่อ 20/05/17 อ่านต่อ

แปลงเกษรอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ รร.สีขาว

เปิด[29] เมื่อ 17/05/17 อ่านต่อ

โรงเรียนวัดสุทธาวาส ปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่...

เปิด[25] เมื่อ 11/05/17 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

นิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน

เปิด[25] เมื่อ 16/05/17 อ่านต่อ

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

เปิด[27] เมื่อ 14/05/17 อ่านต่อ

ประชุมผู้ปกครอง

เปิด[26] เมื่อ 12/05/17 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ผู้ดูแล Website : ปิ่นเพชร แช่มช้อย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید