ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปี พ.ศ.2561

เปิด[46] เมื่อ 02/05/18 อ่านต่อ

การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา

เปิด[179] เมื่อ 22/03/18 อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา...

เปิด[124] เมื่อ 21/03/18 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

วันรำลึกการก่อตั้งโรงเรีึยนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง)...

เปิด[134] เมื่อ 28/02/18 อ่านต่อ

วันแม่แห่งชาติ 2560

เปิด[347] เมื่อ 11/08/17 อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมภายในสถานศึกษา

เปิด[343] เมื่อ 10/08/17 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

สัมมนา “EEC2 ” Empowering Ecosystem Connectum และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)...

เปิด[41] เมื่อ 23/04/18 อ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศ 60

เปิด[63] เมื่อ 01/04/18 อ่านต่อ

โครงการอบรมคุณธรรม ในส่วนวิถีพุทธโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

เปิด[63] เมื่อ 31/03/18 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

[โรงเรียนบ้านเขาบายศรี] กิจกรรมวันวิชาการ

เปิด[56] เมื่อ 31/03/18 อ่านต่อ

[โรงเรียนบ้านเขาบายศรี] กิจกรรมกีฬาภายใน Bysri Game

เปิด[49] เมื่อ 31/03/18 อ่านต่อ

[โรงเรียนบ้านเขาบายศรี] โครงการเข้าค่ายธรรมทายาท ประจำปีการศึกษา 2560

เปิด[79] เมื่อ 19/03/18 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید