เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

เปิด[0] เมื่อ 13/12/19 อ่านต่อ

ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

เปิด[28] เมื่อ 09/12/19 อ่านต่อ

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

เปิด[45] เมื่อ 05/12/19 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ 2562

เปิด[0] เมื่อ 11/12/19 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ 252 วัดเขาน้อย...

เปิด[2] เมื่อ 10/12/19 อ่านต่อ

วันรวมพลังเด็กดี V - STAR

เปิด[2] เมื่อ 10/12/19 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

การจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ของโรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า

เปิด[1] เมื่อ 11/12/19 อ่านต่อ

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

เปิด[6] เมื่อ 10/12/19 อ่านต่อ

บรรพชาสามเณร งานพิธี 5 ศาสนา

เปิด[1] เมื่อ 10/12/19 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

กิจกรรมวันชาติเเละวันพ่อเเห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2562

เปิด[5] เมื่อ 08/12/19 อ่านต่อ

กิจกรรมวันพ่อ

เปิด[4] เมื่อ 06/12/19 อ่านต่อ

กิจกรรมวันพ่อ

เปิด[9] เมื่อ 06/12/19 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید