ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

สพป.ชลบุรี เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรสู่ห้องเรียน...

เปิด[11] เมื่อ 22/07/17 อ่านต่อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มอบอาคารเรียน ให้แก่โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม...

เปิด[25] เมื่อ 19/07/17 อ่านต่อ

ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้ง PLC

เปิด[52] เมื่อ 13/07/17 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

โรงเรียนบ้านเขาหินจัดกิจกรรมวาดศิลป์ที่บ้านเกิด

เปิด[6] เมื่อ 21/07/17 อ่านต่อ

โรงเรียนวัดมโนรม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

เปิด[78] เมื่อ 27/06/17 อ่านต่อ

พิธีเปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

เปิด[72] เมื่อ 16/06/17 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

บริษัท บางกอกสปอร์ตแวร์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนการศึกษา

เปิด[7] เมื่อ 20/07/17 อ่านต่อ

รับการตรวจรักษาฟันจากโรงพยาบาลบางละมุง

เปิด[11] เมื่อ 19/07/17 อ่านต่อ

กิจกรรมอบรม สร้างทักษะ สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างคุณค่าของชีวิต

เปิด[9] เมื่อ 18/07/17 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

คัดกรองธารัสซีเมีย

เปิด[8] เมื่อ 19/07/17 อ่านต่อ

เกล็ดแก้วร่วมโครงการจิตอาสาพี่สอนน้อง

เปิด[8] เมื่อ 18/07/17 อ่านต่อ

ปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ

เปิด[17] เมื่อ 14/07/17 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ผู้ดูแล Website : ปิ่นเพชร แช่มช้อย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید