ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตร "วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตร "วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C) ระหว่างวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สนใจส่งใบสมัครพร้อมค่าลงทะเบียน จำนวนเงิน 2,800 บาท ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

10/03/17 อ่าน(79) admin


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید