ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างความรู้และทักษะในงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าภายในอาคาร"

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 นายปริญญา  นนทสิงห์  บุคลากรของโรงเรียนวัดโป่ง ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้และทักษะในงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานไฟฟ้าภายในอาคาร ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริงในโรงเรียนต่อไป (ปริญญา : ภาพ - สุธาทิพย์ : ข่าว)

19/02/17 อ่าน(95) วัดโป่ง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید