เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

รับการติดตามนโยบาย การติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19) โรงเรียนบ้านหนองปรือ

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นายบุญเพชร วันนา รองผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ศึกษาธิการภาค ๘ นายยศพล เวณุโกเศศ พร้อมด้วยคณะจากศึกษาธิการภาค ๘ ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านหนองปรือ เพื่อรับการติดตามนโยบาย การติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19) พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางแก้ปัญหา ข้อเสนอแนะ

ในโอกาสนี้ ทางคณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมนักเรียนในสังกัดโรงเรียนบ้านหนองปรือ โดยมีนางปาริชาติ เวเบอร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ

https://web.facebook.com/3chonburi3

09/06/20 อ่าน(222) pui


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید