เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

สพป.ชลบุรี เขต ๓ ช่วยเหลือเด็กนักเรียนประสบปัญหาอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน)

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ผอ.กลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งคณะผู้ติดตามได้ไปร่วมมอบเงินบริจาค เสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้แก่ครอบครัวของนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน)

     ด้วยเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เกิดเหตุไฟไหม้บ้านนักเรียนจำนวน ๖ ราย ซึ่งเป็นนักเรียน โรงเรียนบ้านโรงหีบ จำนวน ๒ ราย และเป็นนักเรียน โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย จำนวย ๒ ราย ทางสพป.ชลบุรี เขคต ๓ ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วนั้น วันนี้สำหรับเป็นแนวทางให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย และเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจแก่ครอบครัวของนักเรียน

     โดยได้รับเงินช่วยเหลือ และเงินบริจาค จากท่านผู้ใจบุญร่วมกันบริจาคเป็น จำนวนเงิน ๑๔๒,๖๐๘ บาท

     ในโอกาสนี้ทาง สพป.ชลบุรี เขต ๓ ขอขอบคุณท่านผู้มีความเมตตา และท่านผู้ใจบุญ ทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเงินสมทบช่วยเหลือแก่นักเรียนดังกล่าว เป็นอย่างสูง

https://www.facebook.com/chon333/

 

20/11/19 อ่าน(157) pui


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید