เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ขอบพระคุณผู้อนุเคราะห์อุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน

นายสุเทพ พันธ์โสลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งละหาน พร้อมทั้งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่มีความอนุเคราะห์มอบอุปกรณ์การเรียน เเละอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งละหาน ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

17/11/19 อ่าน(120) บ้านทุ่งละหาน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید