เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ขอเลื่อนการอบรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๓ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่การอบรม ทางสพป.ชลบุรีเขต ๓ ขอเลื่อนการอบรมดังกล่าว จาก วันที่ ๑๓-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๒๖-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

05/08/19 อ่าน(312) pui


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید