ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สพฐ.019 รุ่นที่ 1

       วันที่ 25-27 เมษายน 2562 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์จัดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สพฐ.019 ศูนย์อบรมโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โดยมี นางเยาวดี จุฑาพรรณาชาติ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

27/04/19 อ่าน(65) โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ : เลือกกลุ่ม


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید