ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

โรงเรียนจุกเสม็ด จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561

วันที่ 8 และ 11-12 มีนาคม 2562 โรงเรียนจุกเสม็ดได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนางเยาวรัตน์ พุทธสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี โดยมีคณะครูและวิทยากรรับเชิญ ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกทีดี เสียสละต่อส่วนรวมและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

 

กาญจนา พึ่งเทียน / ข่าว

13/03/19 อ่าน(127) juksamed : เจ้าหน้าที่ทั่วไป


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید