ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษา (O-Net)

        วันที่ 22 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2561  โดยกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์  เพื่อชี้แจงและสร้างความตระหนักในบทบาท   และหน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการ ให้มีความพร้อมและมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มีความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นที่ยอมรับเชื่อถือและเป็นมาตรฐานเดียวกันผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ตัวแทนศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง ผู้ประสานงานประจำสนามสอบ กรรมการคุมสอบ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สอบ  ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์                         

22/01/19 อ่าน(44) โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ : เลือกกลุ่ม


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید