ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น โดย นางนิภาวรรณ สุวรรณน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม ชี้แจงนโยบายแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของทางโรงเรียน พร้อมทั้ง นางสาววรัทกาญจน์ วงศ์โชติกาญจน์ หัวหน้างานวิชาการ นายวิโรจน์ บุญสราง ผู้ช่วยงานวิชาการ นางจินดา สุภาพโรจน์ หัวหน้างานการเงินและสินทรัพย์ นางสุขฤทัย ทรัพย์พรอุดม หัวหน้างานบริหารทั่วไป และนางสุภารัตน์ รอบคอบ หัวหน้างานบุคคล ร่วมชี้แจงผลการดำเนินงานของโรงเรียนเมื่อปีการศึกษา ๒๕๖๐ และชี้แจงแนวปฏิบัติของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วย 

22/07/18 อ่าน(349) raypetcherman : อำนวยการ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید