ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ

วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.30น. นายวิชัย  พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการศึกษาในยุคปัจจุบัน วิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบการเรียนรู้ให้ถูกต้อง โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 3 เป็นวิทยากร (ภาพ : พรเทพ ศรีชาติ) (ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

10/04/17 อ่าน(159) admin


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید