ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

รร.วัดสุทธาวาส ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

                วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา  09.00 น.  ที่ห้องประชุม 87 ปี โรงเรียนวัดสุทธาวาส   ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา2560  โดยมีนางชนิตา ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวพันธิพา ลักขณา รองผู้อำนวยการ ได้ประชุมผู้ปกครอง และชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ปฏิบัติไปในทางเดียวกัน จากนั้นครูประจำชั้นได้พบปะกับผู้ปกครองนักเรียนและได้จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปีให้กับผู้ปกครอง (ดารา/ภาพ:ข่าว)

04/04/17 อ่าน(95) วัดสุทธาวาส


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید