ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านเขาดิน

วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวอัญญา  หมื่นกล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินพร้อมด้วยคณะครู จัดงานปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โอกาสนี้ผู้อำนวยการได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ O-Net เฉลี่ยสูง

ทั้ง 5 กลุ่มสาระวิชา และมอบโอวาทเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตต่อไป

30/03/17 อ่าน(253) บ้านเขาดิน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید