ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

โรงเรียนวัดสุทธาวาส ปัจฉิม'59

วันพุธที่  29  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 น.  ที่ห้องประชุม 87 ปี โรงเรียนวัดสุทธาวาส   ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี   นายอเนก พัฒนงาม   ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทธาวาส  เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น และกิจกรรมดีเด่น เนื่องในงานปัจฉิมนิเทศ  ประจำปีการศึกษา  2559  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3  พร้อมกล่าวโอวาสให้กับนักเรียน ต่อมานางชนิตา ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส ได้มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 190 คน จากนั้น นางชนิตา ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส ได้กล่าวโอวาสให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจในการดำรงชีวิตต่อไป  (ดารา/ภาพ:ข่าว)

29/03/17 อ่าน(167) วัดสุทธาวาส


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید