ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

พิธีปัจฉิมนิเทศ

วันที่ 28 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านอำเภอจัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบ ปพ.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมีกำนันสมศักดิ์ ทับกลัด เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบ ปพ.1 ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559  และนางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 กล่าวให้โอวาทและชมเชยนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ และให้รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนสอบ O-NET ในวิชาคณิตศาสตร์เต็ม100คะแนน  ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว

28/03/17 อ่าน(92) บ้านอำเภอ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید