ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนชุนบ้านบางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายวุฒิชัย วีระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยได้รับความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ระดมความคิดเพื่อช่วยกันจัดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข

24/03/17 อ่าน(157) ชุมชนบ้านบางเสร่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید