ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มอบอาคารเรียนให้โรงเรียนบ้านโรงหีบ สพป.ชลบุรี เขต 3


วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านโรงหีบ : นายนายเรวัติ ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดและมอบอาคารเรียน มูลค่า 8,700,000 บาท เพื่อมอบให้โรงเรียนบ้านโรงหีบ ไว้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีนายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นผู้รับมอบ นางกาญจนา ทองเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโรงหีบ ผู้บริหารโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คณะครู และนักเรียน ร่วมในพิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียน (ภาพ : พรเทพ ศรีชาติ) (ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

20/03/17 อ่าน(147) admin


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید