ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

นักเรียนรับเกียรติบัตรกิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 นายธนาชัย วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่ง และคุณครูนิคม ใจเที่ยงแท้ ครูผู้ฝึกซ้อม ได้นำคณะนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 เข้ารับเกียรติบัตรในกิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชลบุรี (ครูนิคม : ภาพ - สุธาทิพย์ : ข่าว)

17/03/17 อ่าน(105) วัดโป่ง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید