ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี

วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามการตรวจราชการหน่วยงานทางการศึกษา โดยมีนายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติงานแทนศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี และผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ในการนี้มีการประชุมรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากหน่วยรับตรวจตามประเด็นการตรวจราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และช่วงบ่าย นายวิชัย พวงภาคีศิริ ได้นำผู้ตรวจราชการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามประเด็นการตรวจราชการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนวัดตโปทาราม (ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ข่าว)

17/03/17 อ่าน(145) admin


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید