ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ
เว็บไซต์สถานศึกษาในสังกัด สพป.ชบ.3
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.

ข่าว

15 มีนาคม 2560 นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 สภานักเรียนจะมีหน้าที่ดำเนินงาน ในด้านต่างๆ ของโรงเรียนและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนและเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียนตามการบริหารปกครอง ของสภานักเรียนเพื่อให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร (นางณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)

15/03/17 อ่าน(21) บ้านอำเภอ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ผู้ดูแล Website : ปิ่นเพชร แช่มช้อย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید