ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

สพป.ชลบุรี เขต 3 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาครัฐ

วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 : นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ภาครัฐ ครั้งที่ 2/2560 โดยก่อนการประชุมได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่มีผลการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น ปีการศึกษา 2558 จำนวน 19 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ อาทิ นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ, เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 ,การตรวจสอบภายใน ประจำเดือนมีนาคม 2560 (ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ข่าว)

09/03/17 อ่าน(114) admin


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید