ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

โรงเรียนบ้านวังค้อ รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.ชบ.3

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 นายวรุตม์   สุนนทราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังค้อ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยมี นายวิชัย  พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชบ.3 , นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ รอง ผอ.สพป.ชบ.3 , ดร.ธนกฤตย์  มงคลวงษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะ ที่ท่านได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและให้กำลังใจ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านวังค้อในการยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาของนักเรียน (O-net) ให้พัฒนาดียิ่งขึ้น (นภาพร ญาณปัญญา : ภาพ / วุฒินัย เคนานัน : ข่าว)

 

11/01/17 อ่าน(108) บ้านวังค้อ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید