เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ประชุมด้วยระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM ขับเคลื่อนนำนโยบายสู่การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนทางไกล

     วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายบุญเพชร วันนา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประชุมด้วยระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM ขับเคลื่อนนำนโยบายสู่การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนทางไกล

https://www.facebook.com/3chonburi3

13/05/20 อ่าน(872) pui


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید