เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

กำจัดลูกน้ำยุงลาย

โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขตำบลห้วยใหญ่ ที่ให้ความอนุเคราะห์ ฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย และใส่ทรายอะเบทในแหล่งน้ำขัง เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นภาหะของโรคไข้เลือดออก

17/11/19 อ่าน(92) บ้านทุ่งละหาน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید