เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

อนุบาลบ้านบางพระ : ตรวจวัดสายตา เพื่อประกอบแว่นให้นักเรียน ป.1-ม.3

ท่าน ผอ.อคะเณร์  ศรีชะอุ่ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา   ขอขอบคุณบริษัทเอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี  ที่ได้มีโครงการตรวจวัดสายตาเพื่อประกอบแว่นให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนิกอนุสรณ์) ศรีราชา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ในวันที่ ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

16/11/19 อ่าน(122) อนุบาลบ้านบางพระ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید