เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

อนุบาลบ้านบางพระ : มอบโทรทัศน์

วันที่ ๑๕  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่าน ผอ.อคะเณร์  ศรีชะอุ่ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา  ได้ต้อนรับคุณสุทธิพร  ผาตินินนาท และคณะ จากบริษัท ดิคเซลล์ (เอเชีย) จำกัด  ที่ได้เดินทางมามอบโทรทัศน์ จำนวน  ๑๕ เครื่อง  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

16/11/19 อ่าน(98) อนุบาลบ้านบางพระ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید