เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

การอบรมกิจกรรมป้องกันตนเองจากโซเชียล ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล

                ในวันศุกร์ที่ 15  พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นายธนาชัย  วงศาโรจน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ได้ให้การต้อนรับ คณะหน่วยงานสนับสนุน จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี และ เทศบาลเมืองหนองปรือ  ในการอบรมกิจกรรมป้องกันตนเองจากโซเชียล ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล  โดยมี นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและความมั่คงของมนุษย์ ประธานในพิธีเปิด   พร้อมด้วยคณะวิทยการจากกลุ่มกิจกรรมกระบวนการสร้างสรรค์ มันส์-สมอง  ได้ถ่ายทอดความรู่้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับตัวแทนนักเรียน และสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน จำนวน 40 คน ในครั้งนี้

16/11/19 อ่าน(85) บ้านเนินพลับหวาน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید