เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เจ้าหน้าที่ทาง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน เข้าฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้เข้ามาฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายและตัดวงจรการเพาะพันธ์ุของยุงลายซึ่งเป็นพาหะการเกิดโรคไข้เลือดออกให้กับทาง โรงเรียนบ้านอำเภอ 

14/11/19 อ่าน(116) บ้านอำเภอ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید