เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายบุญเพชร  วันนา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งกล่าวคำปฎิญาณ ในการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ได้ให้โอวาทในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัด ณ สนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ 

https://www.facebook.com/chon333/

12/11/19 อ่าน(180) pui


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید