เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โรงเรียนบ้านอำเภอ เข้ารับอุปกรณ์กีฬาจากกลุ่มบริษัท บีทีเอส

นายนาวิน มัตนาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ เข้ารับอุปกรณ์กีฬาและหนังสือ จากกลุ่มบริษัท บีทีเอส พร้อมทั้งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกร่วมเข้ารับทุนการศึกษาด้วยเช่นกัน ภาพ/ข่าว รมณ กนกวรรณ

09/11/19 อ่าน(150) บ้านอำเภอ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید