เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

     การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ได้ไปตรวจเยี่ยมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ภายใต้การควบคุมดูของ นางวีรยา ทองเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสองความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และเพื่อคัดเลือกทีมที่ชนะ ไปแข่งระดับชาติ ณ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

      ในโอกาสนี้ทาง สพป.ชลบุรี เขต ๓ ขอขอบคุณ นางรัศมี  จันทะเลิศ ผอ.โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย คณะครูและคณะกรรมการการตัดสินทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมสถานที่ และการดำเนินการแข่งขันให้สำเร็จลุล่วง     http://www.facebook.com/chon333/

06/11/19 อ่าน(349) pui


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید