เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โครงการ รวมพลคนจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู หน่วยงานต่างๆและชุมชน โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์

    ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ได้จัดโครงการ รวมพลคนจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน นำโดยผู้อำนวยการ อรรถกฤต แป้นเชื้อ คณะครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และชุมชน ร่วมมือกัน เพื่อพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในโรงเรียนให้สวยงาม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยต่อนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้กับคณะครู ผู้ปกครอง และเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาโรงเรียน  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน  โดยประธานในพิธี นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง 

16/10/19 อ่าน(240) บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید