ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

ต้อนรับคณะดูงาน สพป.นคคราชสีมา เขต 5

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  นางเยาวดี จุฑาพรรณาชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนต้อนรับบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ก.ต.ป.น. และผู้บริหารโรงเรียน คณะครูโรงเรียนสุจริต จำนวน 32 คน ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมของโครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ณ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์  

06/07/19 อ่าน(50) โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ : เลือกกลุ่ม


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید