ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

โรงเรียนวัดตโปทาราม ได้รับรางวัลที่ 1 ของโรงเรียนที่มีการดำเนินงานในการช่วยลดภาวะโลกร้อนดีเด่น "โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 14"

โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 14

โรงเรียนวัดตโปทารามได้เข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 14 ภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 โรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงาน “โครงการ Eco ตโปทาราม ตามศาสตร์พระราชา ลดภาวะโลกร้อน” ต่อคณะกรรมการตัดสินโครงการ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้สอดคล้องกับการลดภาวะโลกร้อน 3 ด้าน คือ 1. การจัดการพื้นที่สีเขียว 2. การจัดการขยะอย่างครบวงจรและเหมาะสม 3. การจัดการพลังงานและส่งเสริมพลังงานทางเลือก มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกให้ โรงเรียนวัดตโปทาราม ได้รับรางวัลที่ 1 ของโรงเรียนที่มีการดำเนินงานในการช่วยลดภาวะโลกร้อนดีเด่น รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งนี้ โรงเรียนวัดตโปทารามจะได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 8 - 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโรงเรียนได้ต่อไป

11/04/19 อ่าน(196) sarm


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید