ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

[โรงเรียนบ้านเขาบายศรี] กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี Day Camp

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเขาบายศรีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายลุกเสือ-เนตรนารี Day Camp โรงเรียนบ้านเขาบายศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้เรียนรู้ทักษะการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 เข้าร่วมกิจรรมนี้

02/03/19 อ่าน(143) บ้านเขาบายศรี


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید