ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์มาอบรมการคัดแยกขยะให้นักเรียนโรงเรียนวัดหนองจับเต่า

              เทศบาล ตำบลเขาชีจรรย์   นำโดยนางสาวสาคร  เหลืองอ่อน  รองนายกเทศมนตรี   เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์  นำคณะมาจัดกิจกรรมให้ความรู้  เรื่องการ    คัดแยกขยะ  โดยเน้นให้นักเรัียนแยกขยะก่อนทิ้ง ตามสีของถัง  ถังขยะสีน้ำเงินใส่ขยะทั่วไป     ถังสีเหลืองใส่ขยะเปียกพวกใบไม้ เศษอาหาร   และถังแดงใส่ขยะอันตราย  โดยมีวิทยากรให้ความรู้คือ  พจอ.เกษตร  ศิริกังวาน  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  เทศบาลตำบลเขาชึจรรย์  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี    โดยนางกาญจนา  เทวศรัญยดิษฐ์   และคณะครู  ร่วมรับฟังการอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ     โดยรับมอบหนังสือ  และถังขยะ เพื่อนำมาใช้ในโรงเรียนวัดหนองจับเต่า  ในวันที่  24   มกราคม  2562  ณ   อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน

24/01/19 อ่าน(24) จินตนา กันเอม : เจ้าหน้าที่ทั่วไป


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید