ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น

        วันที่  9 มกราคม 2562  เด็กหญิง บุุษกร แก่งภักดี  นักเรียนโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น  และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ  เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

14/01/19 อ่าน(41) โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ : เลือกกลุ่ม


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید