ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

นิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT)

         วันที่ 10 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญ นิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐาน สสวท. ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 

 ภาพ : นายธนะรัตน์ ปริชาติรุ่งเรือง 

10/01/19 อ่าน(45) โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ : เลือกกลุ่ม


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید