ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๓ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต ๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ชลบุรี เขต ๓ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

14/08/18 อ่าน(148) sarm : อำนวยการ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید