ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

[โรงเรียนบ้านเขาบายศรี] กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยให้นักเรียนได้รับชมวีดิทัศน์พิษภัยของยาเสพติด และให้นักเรียนเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในบริเวณชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติด และสามารถหาวิธีการป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติดในสังคมได้

03/07/18 อ่าน(217) บ้านเขาบายศรี


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید