ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2561

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยกิจกรรมวันสุนทรภู่ ของโรงเรียนบ้านอำเภอ ประกอบด้วยการจัดบอร์ดให้ความรู้ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้แก่ การวาดภาพระบายสี คัดลายมือ แต่งกลอน เขียนเรียงความ ฯลฯ และในวันนี้ได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะ และจัดให้มีการแสดงละคร การตอบคำถามเกี่ยวกับวันสุนทรภู่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเรียนรู้ผ่านการดู การฟัง ที่ทำให้เด็ก ๆ ได้รับความรู้ และสนุกสนานกับการเรียนรู้ แล้ว เด็ก ๆ ยังได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง  เพื่อให้นักเรียนทุกคนตระหนักและรำลึกความสำคัญของวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก 

 

ข่าว: กนกวรรณ กรมถิน

28/06/18 อ่าน(106) บ้านอำเภอ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید