ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ชมรม To Be Number One โรงเรียนวัดโป่ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2561 โดยมีนายอำเภอบางละมุง นายนริศ นิรามัยวงศ์ นำภาครัฐ ภาคเอกชน ปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ อาคารโดม โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 3,000 คน จากทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

27/06/18 อ่าน(132) วัดโป่ง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید