ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

วันรำลึกการก่อตั้งโรงเรีึยนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) และพิธีหล่อรูปเหมือน นายนิกร - นางกิมเอ็ง สุภาภรณ์(ผู้ก่อตั้งโรงเรียน)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน ได้ร่วมกันจัดงาน "วันรำลึกการก่อตั้งโรงเรีึยนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) และพิธีหล่อรูปเหมือน นายนิกร - นางกิมเอ็ง สุภาภรณ์(ผู้ก่อตั้งโรงเรียน)" เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงผู้มีอุปการคุณในการบริจาคที่ดินและทุนทรัพย์ในการก่อตั้งโรงเรียน 

28/02/18 อ่าน(307) บ้านเขาหิน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید