ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

สพป. ชบ 3

สพป.ชลบุรี เขต 3 มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือนักเรียน

เปิด[17] เมื่อ 27/05/16 อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนในสังกัด

เปิด[90] เมื่อ 26/05/16 อ่านต่อ

สพป.ชลบุรี เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

เปิด[43] เมื่อ 23/05/16 อ่านต่อ

การประชุมทางไกล "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"

เปิด[66] เมื่อ 14/05/16 อ่านต่อ

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ

เปิด[84] เมื่อ 02/05/16 อ่านต่อ

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ

เปิด[175] เมื่อ 20/04/16 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

“ผ้าขี้ริ้วห่อทอง” โรงเรียนวัดหนองขาม

เปิด[151] เมื่อ 03/04/16 อ่านต่อ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้น ป.1-ป.5 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังค้อ

เปิด[202] เมื่อ 18/02/16 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านวังค้อรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนเต็มพิกัด 100% จากคณะศึกษานิเทศ สพป.ชบ.3

เปิด[179] เมื่อ 18/02/16 อ่านต่อ

วิสาขบูชา Visakha Puja (Vesak Day) วันสำคัญสากลโลก

เปิด[19] เมื่อ 20/05/16 อ่านต่อ

นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์

เปิด[15] เมื่อ 20/05/16 อ่านต่อ

"เหรียญโปรยทาน" โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

เปิด[97] เมื่อ 03/04/16 อ่านต่อ

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมลูกโป่งมหัศจรรย์

เปิด[8] เมื่อ 27/05/16 อ่านต่อ

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมน้ำหมักชีวภาพ

เปิด[9] เมื่อ 27/05/16 อ่านต่อ

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผักไร้ดิน ผักสด ๆ ปลอดสารพิษ

เปิด[12] เมื่อ 27/05/16 อ่านต่อ

ข่าวสารประจำวันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ผู้ดูแล Website : ปิ่นเพชร แช่มช้อย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

0 3823 4218 - 20

E-mail : prchon3@outlook.co.th

Call center : 038-234218