ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

สพป. ชบ 3

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา

เปิด[15] เมื่อ 27/06/16 อ่านต่อ

ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เปิด[162] เมื่อ 22/06/16 อ่านต่อ

สพป.ชลบุรี เขต 3 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ

เปิด[36] เมื่อ 21/06/16 อ่านต่อ

สพฐ. ติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

เปิด[59] เมื่อ 21/06/16 อ่านต่อ

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา

เปิด[192] เมื่อ 20/06/16 อ่านต่อ

สพป.ชลบุรี เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าพัสดุระดับโรงเรียน

เปิด[71] เมื่อ 20/06/16 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เปิด[57] เมื่อ 14/06/16 อ่านต่อ

“ผ้าขี้ริ้วห่อทอง” โรงเรียนวัดหนองขาม

เปิด[234] เมื่อ 03/04/16 อ่านต่อ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้น ป.1-ป.5 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังค้อ

เปิด[258] เมื่อ 18/02/16 อ่านต่อ

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันภาษาไทย และ วันสุนทรภู่

เปิด[12] เมื่อ 29/06/16 อ่านต่อ

รับมอบสิ่งของ

เปิด[11] เมื่อ 29/06/16 อ่านต่อ

รำลึกสุนทรภู่ครูกวี

เปิด[14] เมื่อ 28/06/16 อ่านต่อ

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

เปิด[11] เมื่อ 27/06/16 อ่านต่อ

กิจกรรมวันสุนทรภู่

เปิด[13] เมื่อ 27/06/16 อ่านต่อ

อ่านออก-เขียนได้

เปิด[23] เมื่อ 24/06/16 อ่านต่อ

ข่าวสารประจำวันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ผู้ดูแล Website : ปิ่นเพชร แช่มช้อย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

0 3823 4218 - 20

E-mail : prchon3@outlook.co.th

Call center : 038-234218