ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

สพป. ชบ 3

สพป.ชลบุรี เขต 3 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร

เปิด[7] เมื่อ 02/12/16 อ่านต่อ

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

เปิด[17] เมื่อ 30/11/16 อ่านต่อ

กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 3 จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"

เปิด[18] เมื่อ 25/11/16 อ่านต่อ

พิธีเปิดและเสกอาคารสรรพปัญญา โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

เปิด[14] เมื่อ 25/11/16 อ่านต่อ

เยี่ยมชมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เปิด[23] เมื่อ 22/11/16 อ่านต่อ

สพป.ชลบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

เปิด[19] เมื่อ 22/11/16 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

โรงเรียนบ้านวังค้อจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เปิด[14] เมื่อ 24/11/16 อ่านต่อ

โรงเรียนวัดมโนรม เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

เปิด[14] เมื่อ 12/11/16 อ่านต่อ

โรงเรียนวัดมโนรมได้รับรางวัลผลการประเมิน NT ปี 2558 ความสามารถด้านเหตุผล มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ

เปิด[11] เมื่อ 12/11/16 อ่านต่อ

นักเรียนโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ได้รับรางวัล นักเรียน "ซื่อสัตย์ กตัญญู" จากการเขียนเรียงความ "ความดีที่ฉันทำ" และได้รับทุนการศึกษาของ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

เปิด[20] เมื่อ 28/11/16 อ่านต่อ

โรงเรียนวัดโป่งเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

เปิด[15] เมื่อ 23/11/16 อ่านต่อ

โรงเรียนวัดโป่งจัดกิจกรรมรวมพลังสามัคคี

เปิด[14] เมื่อ 23/11/16 อ่านต่อ

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เปิด[16] เมื่อ 25/11/16 อ่านต่อ

โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านอำเภอ

เปิด[14] เมื่อ 24/11/16 อ่านต่อ

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

เปิด[12] เมื่อ 22/11/16 อ่านต่อ

ข่าวสารประจำวันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ผู้ดูแล Website : ปิ่นเพชร แช่มช้อย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید