ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

สพป. ชบ 3

ประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

เปิด[67] เมื่อ 22/07/16 อ่านต่อ

สพป.ชลบุรี เขต 3 จัดงาน SYMPOSIUM โรงเรียนดีประจำตำบล

เปิด[119] เมื่อ 15/07/16 อ่านต่อ

เปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก

เปิด[65] เมื่อ 15/07/16 อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้าง จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)

เปิด[41] เมื่อ 14/07/16 อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่มาตรฐาน

เปิด[65] เมื่อ 13/07/16 อ่านต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เปิด[136] เมื่อ 08/07/16 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เปิด[78] เมื่อ 14/06/16 อ่านต่อ

“ผ้าขี้ริ้วห่อทอง” โรงเรียนวัดหนองขาม

เปิด[98] เมื่อ 03/04/16 อ่านต่อ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้น ป.1-ป.5 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังค้อ

เปิด[69] เมื่อ 18/02/16 อ่านต่อ

ทำบุญในวันพระ

เปิด[7] เมื่อ 27/07/16 อ่านต่อ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เปิด[5] เมื่อ 27/07/16 อ่านต่อ

ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียน สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

เปิด[3] เมื่อ 27/07/16 อ่านต่อ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

เปิด[12] เมื่อ 25/07/16 อ่านต่อ

ลด เพิ่ม การเรียนรวม

เปิด[14] เมื่อ 24/07/16 อ่านต่อ

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

เปิด[23] เมื่อ 20/07/16 อ่านต่อ

ข่าวสารประจำวันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ผู้ดูแล Website : ปิ่นเพชร แช่มช้อย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

0 3823 4218 - 20

E-mail : prchon3@outlook.co.th

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید